Ibintu wakorera umukunzi wawe ukigarurira umutima we burundu

0

Ku bantu bari mu rukundo hari utuntu duto ushobora gukorera umuntu mufitanye umubano urukundo rwanyu rukaramba.   

Ibi ni ibintu umukunzi wawe akwifuzaho buri gihe wowe mugore cyangwa mukobwa ko ubimukorera buri munsi:

1. Kumwihanganisha igihe yihebye 

Buri mugabo wese aba ashaka umugore uzamwizera kandi akamuba hafi igihe abandi batamufitiye icyizere na gito.

Aba ashaka umugore uzamukomeza igihe yabuze amahitamo

2. Umugore bajyana kureba imikino akunda 

Kabone nubwo aba uzi ko imikino ari ikintu akunda ariko ashimishwa no kubona umwicaye iruhande murebana imikino .

Buramushimisha kubona umugore akunda ibintu nawe akunda.

3. Umugore utifata uko atari 

Buri mugabo wese ashaka umugore nyawe kandi karemano. Nta mugabo ukunda umugore wifata uko atari igihe bari kumwe. Ba uko ari azabigukundira.

4. Ugomba kwiyumvamo umuryango we

Umuryango we ni ikintu gikomeye mu buzima bwe kandi agakunda umuntu uha agaciro umuryango we.
Rero biba byiza kujya ufata umwanya ukabasura cyangwa ukabagurira impano nto.

5. Mukorere ikintu kadasanzwe 

Buri mugabo aba yifuza ko umufata mu buryo budasanzwe wavuga bw’umwihariko. Ibi bituma agukunda kurushaho.

6. Mwoherereze ubutumwa bwiza 

Kumwoherereza ubutumwa bwiza buri munsi cyane cyane mu masaha y’akazi igihe mutari kumwe bigaragaza uburyo umwitayeho.

Ibi bizamushimisha kuko byerekana ko afite umuntu umukunda kandi umwitayeho.

7. Jya umuhobera kandi umusome umutunguye

Kumuhobera no kumusoma biba byiza igihe ubikoze umutunguye.

Kumuhobera no kumusoma bizatuma umubano wanyu uramba.

8. Mufate neza

Abagabo ni nk’impinja baba bashaka ko ubitaho ukabafata neza. Umugabo akunda kuba uri hafi ye igihe arwaye, ukamutekera ibiryo bidasanzwe ushaka uburyo bwose utuma agubwa neza.

Ibi byavuzwe haruguru bimwe abagabo n’abagore bashobora kubihuriraho ariko ahanini abavugwa cyane ni abagabo  nkuko Elrema ibigaragaza.