Dore ibyakubwira ko umukobwa yagukunze ntabivuge

0
umukobwa arakunda agatinda kubigagaza hanze

Muri kamere ya muntu umukobwa ashobora kuba yaragukunze igihe kitari gito ariko umutima we ugatinda kubigaragaza bityo bikagutera kwibaza niba ashobora kugira urukundo cyangwa niba bitabaho nyamara akenshi ni nabo bakunda cyane ariko kugira ngo bavuge bikaba ikibazo.

Ibi ni bimwe mu bigaragaza ko umukobwa agukunda ariko akabura inzira abicishamo ngo abikubwire.

  1. Inseko nziza

Igihe umukobwa agukunda ariko yaratinye kubikubwira ntaba yifuza kukubona ubabaye kandi ufite agahinda ahubwo ahora yumva wahora wishimye bityo nawe yakugeraho akamwenyura gake.

Uko amwenyuye ni ikimenyetso gishobora kukubwira ko uwo mukobwa agukunda. Gerageza nawe umusekere kuko mu gihe utamusekeye bishobora kumugiraho ingaruka mu rwego rw’ubuzima.

2. Akunda kukwitegereza cyane

Indoro nziza ni kimwe mu bimenyetso bishobora gutuma umuhungu ava mu bye agatekereza ku ndoro arorwa n’umukobwa.

Mu gihe ubona umukobwa akwitegereza buri munsi rimwe na rimwe akanagukuraho utwanda tutakuriho nko ku gice utabasha kwibona byumwihariko nko ku zuru cyangwa mu ruhanga.

Iyo ndoro izakubwira ko uwo mukobwa yagukunze akabura uko abikubwira gerageza umwiyegereze uko bwije uko bukeye muhuze urukundo rwanyu.

3. Akunda kukuvuga

Abakobwa benshi baba bari mu kigare runaka baganira ibintu bitandukanye harimo n’ibikora ku  buzima bwabo.

Hari igihe avugishwa ukumva avuze ijambo agategwa ahubwo akavuga izina ryawe bimutunguye bishatse kuvuga ko wowe muhungu uhora mu ntekerezo z’uwo mukobwa uhora ukurota haba ku manywa cyangwa nijoro.

4. Azagusaba ko musohokana

Rimwe na rimwe usanga umukobwa akundana n’umuhungu bisanzwe bivuye ku kuntu mwigana mu ishuri, mwahuriye mu isoko, mwahuriye ku mugezi cyangwa mwakoranye iby’abana ariko niwumva akubwiye ngo muzajyane gusangira akanyama kwa mucoma uzamenye ko ibye byose yabiguhundagajeho.

Gerageza umube hafi cyane kuko bizaba igisubizo kuri we kandi bizamunezeza cyane kubera urukundo aba agufitiye.

5. Azakubwira ko akunda uko witwara

Amarangamutima y’abantu aza ku ngero zitandukanye aho ubona ko hari abagira ayo hejuru bakanarira abandi ugasanga bagira umutima ukomeye nk’igishyitsi.

Nubona umukobwa aje aho uri waba uri mu bantu cyangwa se uri wenyine ukumva arakubwiye ngo yikundira imico yawe mbese nk’ukuntu ugenda, useka, ijwi, ubwitonzi, kwambara n’utundi tuntu twinshi tukwerekeyeho, azaba akubwiye ko agukunda. Nibwo buryo bwe azaba akoresheje kugira ngo akwereke ko yagukunze.

6. Akunda kukugira inama z’ubuzima

Abakundana benshi babura uko babwira bagenzi babo ko babakunda ariko hari uburyo bumwe butaziguye abakundana bakoresha burimo kukuganira no kubyerekeye ubuzima.

Niba umukobwa yaragukunze uzajya wumva arimo kukugira inama z’ubuzima kandi akwereka icyo wakora ngo witeze imbere n’icyo utagomba gukora.

7. Aragufuhira

Gufuha ni igihe ubonye uwo ukunda akora ibyo udakunze nyamara hari abavuga ko umuntu afuha ari uko yakururukanye n’undi muntu bigaragara ko ashaka kumukunda.

Mu gihe ubona umukobwa agufuhira buri munsi yanga ko uganiriza abandi bakobwa ahubwo akaguhora iruhande isaha ku isaha.

Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko umukobwa yagukunze ariko agatinya kubikubwira nk’uko umugani w’ikinyarwanda uvuga ngo “nta mwari ufata iyambere ngo abwire umuhungu ko amukunda.”

8. Aguha impano nyinshi

Buri muntu mu buzima hari iminsi mikuru agenda acamo akayizihiza nk’umunsi mukuru w’amavuko cyangwa umunsi watangiriye akazi kawe hari n’abawizihiza bitewe n’ubushobozi bibonamo.

Iyo umukobwa agukunda cyangwa akwiyumvamo muri rusange usanga agutanga kumenya ibyo bihe byose ucamo mu buzima bwawe bityo akagutunguza impano zitandukanye harimo n’ururabo nk’ikimenyetso cy’abakundana.

Nutangira kubona ibyo bimenyetso rero gerageza ufate iya mbere mu kwiyegereza uwo mukobwa kuko aba yaratinye kukubwira ko agukunda.