Ibintu 4 bitera abagabo gutwarwa n’abagore burundu

0
Hari ibintu 4 byoroshye bishobora gutuma umugore yigarurira umutima w’umugabo burundu bikarangira bagiye mu rukundo.

Abagabo bakururwa n’ibintu byoroshye cyane bitandukanye no kuba umugore yaba ari mwiza cyangwa agezwebo.

1. Inseko

Umugore useka neza kandi afite amagambo meza ashobora gutuma umugabo atwarwa akaba yajya mu rukundo na we.

2. Umugore w’umwimerere

Umugore ufite umwimerere akifata uko ari bimuhesha amahirwe atuma atandukana n’abandi bifata uko batari .

Kwifata uko ari bimuhesha kugira isura nziza muri rubanda.

Hari umubare w’abagabo bakururwa na bene iyi myitwarire cyane.

3. Umugore ugutera akanyamuneza muri wowe

Umugore ugutera akanyamuneza ashobora kugutwara umutima binyuze mu biganiro mugirana.

4. Kugira ubuzima bwihariye mu rukundo 

Umugore ugira ubuzima bwihariye mu rukundo bituma umugabo amwihebera akanamukumbura cyane.

Buri mugore cyangwa umukobwa wujuje ibi bintu nta kabuza yiheberwa n’uwo bari mu rukundo.

Src:Elrema