Dore ibintu byerekana ko umukunzi wawe yakwanze

0
Hari ibimenyetso bigaragaza ko umukunzi wawe atacyikwiyumvamo yakwanze kandi umubano wari hagati yanyu wahagaze.
Ibi ni bimwe mu bigaragaza ko umukunzi wawe atacyigukeneye:
1.Ntabwo aguhangayikira
Igihe umukunzi wawe yahagaritse umubano mwari mufitanye ntabwo yongera kukwitaho namba cyangwa ngo abe ahangayitse kubera wowe.
  1. Ntabwo wongera kumukurura
Igihe muri mu rukundo umukunzi wawe abona uri igitangaza kandi umukurura ariko igihe yakwanze ntabwo yongera kukwiyumvamo na mba atitaye uko waba umeze kwose. Ntiyongera kukwifuza na gato.
3. Nta mbaraga abishyiramo
Umuntu uri mu rukundo nyakuri abishyiramo imbaraga bigaragara ariko igihe atacyigukunda nta mwanya yongera kuguha.
Umubano uri hagati yanyu yumva ntacyo uvuze ku buryo adashyiramo imbaraga nyinshi ngo umubano wanyu urusheho gukomera.
  1. Umushyikirano urahagarara
Kabone nubwo akomeza kuba inshuti yawe bisanzwe igihe yakwanzwe gushyikirana nawe birahagara.
Bya bihe mwagiranaga birimo kwishimana mugaseka na byo biraharagara kandi ntashaka ko umwinjirira mu buzima ukundi.
  1. Ntiyita kumenya uko umerewe
Iyo umukunzi wawe yahagaritse gukundana nawe akora ibintu byose atakwitayeho, ntiyongera kurazwa ishinga no kumenya uko umererwe.
  1. Nta kintu kidasanzwe yongera gukora
Igihe uwo mwakundanaga  yavuye mu rukundo nta kindi kintu kidasanzwe yongera gukora cyangwa ngo agire icyo yongera kwitaho.