Iyungure umumaro w’urubuto rw’umwembe

0
Umwembe ni urubuto rufite imimaro itandukanye wowe ushobora kuba urufata utazi ibyiza byarwo haba mu kuvura indwara no mu mirire ya buri munsi.
Iyungure.com yagukusanyirije imimaro itandukanye wowe ufata urubuto rw’umwembe ukuramo ikurikira nkuko urubuga Elcrema ikesha ubu bushakatsi ruyigaragaza:
1.Uvura indwara z’uruhu (Acne)
Urubuto rw’umwembe rukize ku bushobozi bwo gukiza indwara zitandukanye z’uruhu zirimo ibihushi bikunze kwibasira ibice by’umubiri birimo mu maso, mu ijosi ndetse no ku rutugu.
Umwembe rero ufite ubushobozi bwo kuvura bene ibi bice biba byaribasiwe n’iyi ndwara y’ibihushi mu ndimi z’amahanga bita Acne cyangwa Spots).
2.Urinda indwara y’igisukari (Diabets)
Abantu bafite isukari nyinshi ni byiza gukoresha umwembe kuko urinda indwara z’igisukari.
3.Umwembe utera apeti no kwongera ibiro
Umwembe utera ubushake bwo kuba wafata amafunguro atandukanye ku rugero rwiza kandi kuwurya buri munsi hamwe n’amata bifasha ubifata kwongera ibiro kuko umwembe ugira amagarama 28 y’ibyubaka umubiri.
4.Ugabanya kuribwa kw’amenyo
Guhekenya amababi y’igiti cy’umwembe birinda kuva kw’ishinya y’amenyo bikarinda n’ububabare bw’amenyo.
5.Urinda ibibazo by’umwijima
Umwembe w’icyatsi wifitemo aside irinda ibibazo by’umwijima. Kurya umwembe buri gihe hamwe n’ubuki bikaba birinda ibibazo by’umwijima.